HomeWaarom Accuraet

Unique Selling Points Accuraet

  • Accuraet staat garant voor veel ervaring en kennis over de eerstelijns farmacie en -hulpmiddelen, hierdoor zijn de relaties goed met zorgverzekeraars.
  • Accuraet is er voor zelfstandige apothekers die meer gericht zijn op overzichtelijke contracten met compacte aanvullende afspraken tegen een eerlijk tarief, waarbij bijvoorbeeld administratieve lastenverlichting centraal staat.
  • De door Accuraet vertegenwoordigde apothekers bepalen mede de agenda waarmee Accuraet op pad gaat naar zorgverzekeraars.
  • De door Accuraet vertegenwoordigde apothekers kunnen op meerdere en periodieke contactmomenten rekenen in de vorm van informatiemiddagen/ -avonden waarin zij optimaal geïnformeerd worden over contractafspraken, zorgafspraken en hoe deze uitgevoerd moeten worden. Hierbij valt ook te denken aan doelstellingen die zijn afgesproken met zorgverzekeraars.
  • Accuraet zorgt voor goede afspraken met zorgverzekeraars. Dit zorgt ervoor dat de patiënt ook baat heeft bij deze afspraken. De tevredenheid en de gezondheid van de patiënt staat centraal.