HomeUnique Selling Points ACCURAET

Unique Selling Points ACCURAET

  • ACCURAET staat voor een beperkte groep apothekers waar korte lijnen de kracht zijn
    en de neuzen dezelfde kant op staan
  • ACCURAET staat garant voor veel ervaring en kennis over de eerstelijns farmacie en hulpmiddelen 
  • ACCURAET heeft goede en persoonlijke relaties met zorgverzekeraars 
  • ACCURAET is er voor apothekers, waarbij bijvoorbeeld administratieve lastenverlichting centraal staat
  • De door ACCURAET vertegenwoordigde apothekers bepalen mede de agenda waarmee we op pad gaan naar zorgverzekeraars 
  • De door ACCURAET vertegenwoordigde apothekers kunnen op meerdere en periodieke contactmomenten rekenen in de vorm van informatiemiddagen/ -avonden waarin zij optimaal geïnformeerd worden
  • ACCURAET staat voor onderhandelingen op constructieve wijze waarbij het gaat om het bijeenbrengen van belangen ten behoeve van het beheersen van schadelast voor zorgverzekeraars en het betaalbaar houden van de zorg in de B.V. Nederland. Het is de doelstelling van ACCURAET om samen met zorgverzekeraars te winnen voor de patiënt.