HomeOver onsMissie & Visie

Missie & Visie

Missie

  • Accuraet maakt verbinding met zorgverzekeraars waardoor een relatie wordt opgebouwd gebaseerd op onderling vertrouwen waarbij overeenkomsten tot stand komen met innovatieve zorgprogramma’s die het gemeenschappelijke belang nastreven.
  • Accuraet gaat altijd mee met de nieuwste ontwikkelingen.
  • Accuraet zorgt ervoor dat de onderlinge relatie en afspraken voor de apotheker, zorgverzekeraar en patiënt centraal staan. Iedereen heeft een voordeel bij een goed contract.
  • Accuraet is in staat om proposities te ontwikkelen waardoor zorgverzekeraars samenwerken met Accuraet.

Visie

  • Belangrijk bij Accuraet is dat er eenvoudige en overzichtelijke afspraken gemaakt worden met zorgverzekeraars.
  • Accuraet streeft naar minder complexe contractafspraken en oplossingsgericht werken aan knelpunten binnen de apotheken.