HomeOver ACCURAETMissie & Visie

Missie & Visie

Missie

  • In staat zijn om proposities te ontwikkelen waardoor zorgverzekeraars willen samenwerken met ACCURAET
  • ACCURAET wil verbinding maken met zorgverzekeraars waardoor een relatie wordt opgebouwd gebaseerd op onderling vertrouwen waarbij overeenkomsten tot stand komen met innovatieve zorgprgramma’s die het gemeenschappelijke belang nastreven
  • ACCURAET gaat voor Olympisch goud in het maken van de verbinding en het sluiten van win-win contracten

Visie

  • ACCURAET streeft naar minder complexe contractafspraken en oplossingsgericht werken aan knelpunten binnen de apotheken
  • Eenvoud telt
  • Geen doolhof aan artikelen en onderlinge afspraken
  • Oplossingsgericht werken aan administratieve knelpunten binnen apotheken